Täckta bilar för maskintransport har varit grundstenen i vår verksamhet ända sedan början.

Med de här bilarna har vi transporterat och kommer att transportera flera hundra traktorer rena till kunderna.

Utrustningen är byggd så att det är relativt enkelt att lasta och lossa maskinerna. Alla våra bilar av detta slag är utrustade med stolpar och körramper som går att breda ut.

Fördelen med fordonen är att de också lämpar sig bra för transport av normalt styckegods, på grund av de höga lastutrymmena till och med bättre än vanliga bilar.