Leveransvillkor

Transporter och lyftarbeten

Kosken Autokeskus Oy har en giltig vägtransportförsäkring.
Vid inhemska transporter följer man lagen om vägbefordringsavtal och vid utländska transporter CMR-konventionen. Vid lyftarbeten följer vi Infra rf:s Allmänna hyresvillkor for mobilkranar 1.10.2009.

Bilagor:
Lagen om vägbefordringsavtal
Infra rf:s villkor

Transporterna utförs utan tidslöfte om man inte separat överenskommit om annat. De gods och maskiner som transporteras ska vara i sådant skick att de håller den påfrestning transporten medför. Om så inte är fallet ska man uppge detta innan lastningen. Kosken Autokeskus Oy ansvarar inte heller för skada på vägnät/gårdsområden ifall lasten måste hämtas eller levereras till ett sådant ställe som är för trångt eller i för dåligt skick med tanke på transportfordonet som används.

Fakturering
Betalningsvillkoret är 7/14 dagar netto om man inte kommit överens om annat.
Faktureringstillägg 3 euro (alv 0 %) / faktura.
Fakturan kan också betalas kontant eller med bankkort vid vårt verksamhetsställe Koskentie 248, 31500 Koski Tl.